Het Anker vakantiehuizen
Het is mogelijk om je paard of pony mee te nemen tijdens je verblijf bij ons. Voor meer info neem contakt met ons op.
Boxen (3x3m) en weidegang.
Ook is het mogelijk een ponyritje te maken onder begeleiding. 
Bel: 0515-232000 of
mail: hetanker11@kpnplanet.nl 
Stallen
Buiten om
Hotske onder de douche
Hotske
Met zijn alle zonnebaden
Met begeleiding buiten rijden
Instructie
Manga-Hotske